1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (Bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır) loopcorporate.com (Bundan böyle “İNTERNET SİTESİ” olarak anılacaktır) internet sitesinin kullanım hakkı sahibi, Bahariye Caddesi Soner Sokak 2/1 Kadıköy İstanbul adresinde mukim Loop Bilişim Yazılım ve Sağlık Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi (Bundan böyle “ŞİRKET” olarak anılacaktır) ile İNTERNET SİTESİ’ne üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle “KULLANICI” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir. İşbu SÖZLEŞME, loopcorporate.com sitesinde bulunan sözleşmenin, elektronik ortam üzerinden KULLANICI tarafından üye olurken onaylanması anı itibariyle kurulmuş kabul edilir. İlgili SÖZLEŞME, söz konusu onaylama anından itibaren hükümlerini doğurur.

KULLANICI, loopcorporate.com sitesine üye olarak, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, KULLANICI’nın, ŞİRKET’in sahip olduğu İNTERNET SİTESİ’nden yararlanma ve kullanım koşullarının belirlenmesidir.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 KULLANICI, İNTERNET SİTESİ’ni kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi; aksi halde oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3.2 KULLANICI, İNTERNET SİTESİ’nde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.3 KULLANICI, İNTERNET SİTESİ’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz.

3.4 İNTERNET SİTESİ’nde KULLANICI tarafından beyan edilen fikir ve düşünceler ile kullanılan ifadeler münhasıran KULLANICI’nın kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca KULLANICI sorumludur. Bu görüş ve düşüncelerin ŞİRKET ile hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. ŞİRKET’in, KULLANICI’nın beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.5 KULLANICI, İNTERNET SİTESİ’ne üye olurken veya herhangi bir şekilde verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ŞİRKET’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları defaten ve nakden tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.6 KULLANICI’nın İNTERNET SİTESİ’nden aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran KULLANICI’ya aittir. KULLANICI bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk KULLANICI’ya aittir.

3.7 ŞİRKET, KULLANICI verilerinin yetkisiz kişilerce ele geçirilmesinden ve KULLANICI yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır. KULLANICI, İNTERNET SİTESİ’nin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden ŞİRKET’ten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.8 KULLANICI, başka internet kullanıcılarının bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi halde, bu nedenle doğacak hukuki ve cezai sorumluluk tamamen KULLANICI’ya aittir.

3.9 ŞİRKET’in her zaman tek taraflı olarak herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin KULLANICI’nın üyeliğini askıya alma veya sonlandırma ve KULLANICI’ya ait tüm veri, belge ve dosyaları silme hakkı mevcuttur.

3.10 İNTERNET SİTESİ tasarım ve yazılımı ile ürünlere ait tüm elemanlara (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları ŞİRKET’in mülkiyetinde olup, bunlar KULLANICI tarafından ŞİRKET’in yazılı izni olmaksızın kullanılamaz.

3.11 ŞİRKET tarafından İNTERNET SİTESİ’nin iyileştirilmesine, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, İNTERNET SİTESİ’ne erişilen tarih ve saat, İNTERNET SİTESİ’nde bulunulan sırada erişilen sayfalar ve İNTERNET SİTESİ’ne doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir, işlenebilir, hukuka uygun amaçlarla kullanılabilir.

3.12 ŞİRKET web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için KULLANICI’nın, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda KULLANICI, İNTERNET SİTESİ’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.13 ŞİRKET, sitenin içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman internet sitesinde kayıtlı olan kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkına haizdir.

3.14 ŞİRKET, işbu SÖZLEŞME’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman güncelleyebilir, değiştirebilir veya yürürlükten kaldırabilir. Güncellenen, değiştirilen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm KULLANICI’lar için hüküm ifade edecektir.

4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

4.1 İşbu SÖZLEŞME KULLANICI’nın üyeliğini iptal etmesi veya ŞİRKET tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

4.2 Taraflardan her biri işbu SÖZLEŞME’yi karşı tarafa yapacağı tek taraflı bir bildirimle her zaman feshedebilir.

5. İHTİLAFLARIN HALLİ

İşbu SÖZLEŞME ile bağlantılı veya işbu SÖZLEŞME’den doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6. YÜRÜRLÜK

KULLANICI’nın üyelik kaydı KULLANICI’nın işbu SÖZLEŞME’de yer alan tüm maddeleri okuması ve kabul etmesiyle gerçekleşir. İşbu SÖZLEŞME KULLANICI’nın üye olması anında akdedilmiş ve yürürlülüğe girmiştir.

Bu sözleşme en son 12/12/2019 tarihinde güncellenmiştir.

  • Üye Ol
Şifrenizi mi unuttunuz? Lütfen kullanıcı adınızı veya email adresinizi giriniz. Yeni bir şifre yaratacağınız talimatlar emailinize yönlendirilecektir.
0
Sepetim